Kezdőlap
https://fertotlenitosterilezotanfolyam.hu/

Részlet a fertőtlenítő-sterilező és egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A részszakképesítés azonosító száma: 31 725 01
 
A részszakképesítés megnevezése: Fertőtlenítő-sterilező
 
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
    A B C
  3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2. 5222 Segédápoló, műtőssegéd Fertőtlenítő (egészségügyi)
  3.1.3. Fertőtlenítő-sterilező
 
 
 
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A fertőtlenítő-sterilező feladata a fertőtlenítéssel, sterilizálással kapcsolatos feladatok ellátása. A részszakképesítéssel rendelkező képes:
-  A fertőtlenítésre, sterilezésre szánt anyagokat, eszközöket, műszereket csoportosítani, átvizsgálni, karbantartani, csomagolni, címkézni
-  megfelelő technológia alkalmazásával műszerek és eszközök tisztítását, fertőtlenítését végezni.
-  sterilizáló-gépeket az előírásoknak megfelelően üzemeltetni, felhasználói szintű karbantartást végezni
-  a sterilizálás hatékonyságát ellenőrzni
-  steril eszközöket, műszereket, anyagokat szállítani, tárolni
-  a betegellátásban, járványügyi gyakorlatban speciális fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni.
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
    A B
  4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szak-
képesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító
száma
megnevezése
  4.3. 11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
    A B C
  5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító
száma
 
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
  5.2.3. 11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A feladatleírásnak megfelelően konkrét fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2.  Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: -
A vizsgafeladat ismertetése: -
 
A vizsgafeladat időtartama: -perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.
Részletek az Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

 
 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
 
A szakképesítés azonosító száma: 32 853 01
 
Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő
 
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
    A B C
  3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2. 7914 Kártevőirtó, gyomirtó Kártevőirtó
  3.1.3 Rágcsálóirtó
  3.1.4. Rovarirtó
  3.1.5. 3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kap-
csolódó foglalkozású
Egészségőr, fertőtlenítő
  3.1.6. Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő
 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Az ember közvetlen környezetében végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtását, szabadforgalmú, veszélyes irtószerekkel, gázosítás során közreműködik az egészségügyi gázmester utasításainak megfelelően. Munkáját elsődlegesen egészségügyi intézmények, kereskedelmi- és vendéglátóipari szolgáltatók, ipar, mezőgazdaság (raktározott terményvédelem) területén végzi. Utasításra, a közreműködő hatóság, vagy a közegészségügyi-járványügyi szakemberek irányítása mellett közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat lát el.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-  munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket figyelembe véve végezni
-  felelősségteljesen végezni feladatát
-  kártevő-mentesítéssel kapcsolatos szakmai tanácsot adni
-  észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét
-  felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket
-  a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni
-  az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni
-  a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani
-  felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezetegészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit
-  szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket
-  közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat ellátni
-  részt venni az egészségügyi intézmények fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz kapcsolódó folyamataiban
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
    A B
  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító
száma
megnevezése
  4.3. 11127-12 Általános egészségügyi alapmodul
  4.4. 11128-12 Elsősegélynyújtás, toxikológia
  4.5. 11130-12 Fertőtlenítés
  4.6. 11129-12 Kártevőirtás
  4.7. 11497-12 Foglalkoztatás I.
  4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
  4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
    A B C
  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító
száma
 
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
  5.2.3. 11127-12 Általános egészségügyi alapmodul írásbeli és szóbeli
  5.2.4. 11128-12 Elsősegélynyújtás, toxikológia gyakorlati
  5.2.5. 11130-12 Fertőtlenítés írásbeli és szóbeli
  5.2.6. 11129-12 Kártevőirtás írásbeli és szóbeli
  5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
  5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
  5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A)  A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás
 
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a célszervezetet, a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
 
B)  A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés
 
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a fertőtlenítést és ellátja az azzal kapcsolatos adminisztrációt.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Kártevők elleni védekezés és fertőtlenítés
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő
 
  11127-12 Általános egészségügyi alapmodul
  11128-12 Elsősegélynyújtás, toxikológia
  11130-12 Fertőtlenítés
  11129-12 Kártevőirtás
  11499-12 Foglalkoztatás II.
  11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részlet a fertőtlenítő-sterilező és egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Segédápoló, műtőssegéd, Rágcsálóirtó, Rovarirtó,